Nikon

Les Illes Trobriand avui ( Papua Nova Guinea )

És aproximadament 40 anys, Des de l'arribada de l'església, Vesteix a la manera occidental, Encara que en algunes celebracions els atavian amb vestits tradicionals.