שרה, פסטיבל גורוקה

PNG סינג-סינג ( פפואה גינאה החדשה )

לפני שנים רבות עזב את כיסוי אזור החלציים בחלק התחתון של הארון, מחכים לחגים, נקרא סינג-סינג, מפעילי תיירות ותיירים רבים כל כך משתוקקים.

Simbai מרחוק ( פפואה גינאה החדשה )

ברגע השנה היא חגגה Simbai סינג-סינג, בכפר נידח של הרמה או הרמה.