הצילום

איי Trobriand היום ( פפואה גינאה החדשה )

. זה בערך 40 שנים, מאז הגעתו של הכנסייה, אתה מתלבש אל הדרך המערבית, אמנם, בכמה חגיגות הן atavian עם שמלות מסורתית.