הרכבת

הרכבת שנשאו עצים ( רומניה )

זו רכבת משא מוביל כל יום שעות לבוא קרוב לגבול עם אוקראינה, המניות על העץ היקר ביותר, אחד החומרים העיקריים הבנייה באזור של Maramures.